Mid-West Chapter of Neurological Surgeons

Name of Trustees:

Prof. Atul Harigopal Goel
4, Assistance Dean Bunglow , Dr S.S Road, KEM Hospital, Parel Mumbai 400012(M.S)
Dr. Shyam Keshav Babhulkar​
80, shankar Nagar, WHC Road , Nagpur-440010(M.S)
Dr Sameer Narayan Paltewar
F. No. 501, Le' Prestige, Behind Bisne Hospital, Ramdaspeth, Nagpur - 440012 (M.S)
Dr. Lokendra Resham Singh
P.No. 25, Bajiprabhu Nagar, University Campus, Nagpur -440022(M.S)
Dr. Pramod Janardan Giri
503, Medical Chowk, Shanti Niketan Mahavidalaya Road, hanuman Nagar, Nagpur - 440009(M.S)
Dr. Amit Sadashiv Dhakoji
Samartha Kripa" P.No. 43, Opposite Ganesh Temple, Gandhi Nagar, Kolhapur - 416502(M.S)
Dr.Pankaj Jagdishchandra Sarda
301, Shaym Kalyan Apartment, Meshram Layout, Swawalambi Nagar, Nagpur - 440022(M.S)